ست های میز کار دان: به زیبایی نظم می دهد.

ترکیبی از چند فرم ساده و گویا كه در ساده ترين شكل ممكن فضاي روي ميزكار را تحت تاثير خود قرار ميدهند.
جاهايي براي قرار دادن نوشت افزارهاي گوناگون اعم از مداد و خودكار و البته ابزاري كار براي برنامه ريزي و يادآوري.

برای ارتباط با دان میتوانید از اطلاعات زیر استفاده کنید.